Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Polecamy - publikacje Cedefop

Propagowanie rewolucji w zakresie umiejętności. Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) ma kluczową rolę w procesie odbudowy Unii Europejskiej po pandemii.

Zmiana naszego podejścia do uczenia się. "UE dąży do zapewnienia wszystkim osobom dorosłym możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, w trybie formalnym lub pozaformalnym, w miejscu pracy lub w innych miejscach".

Ponikowska, M. (2020). Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz przyszłego rynku pracy: Polska. Seria perspektyw tematycznych Cedefop ReferNet.

Pierwieniecka, R., Wasilewska, O. (2020). Międzynarodowa mobilność w ramach praktycznej nauki zawodu: spojrzenie na mobilność długoterminową. Polska, Seria analiz tematycznych Cedefop ReferNet.

Polecamy

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy. Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do e-materiałów do nauczania i uczenia się przedmiotów.

UNICEF przygotował wskazówki dla rodziców i opiekunów, jak rozmawiać z dziećmi w czasie niepewności i stresu związanego np. z wojną. Tekst jest dostępny także w ukraińskiej wersji językowej.

Jak rozmawiać z uczniami o wydarzeniach w Ukrainie? oraz Jak rozmawiać o emocjach w kryzysie? - artykuły Z. Czechowskiej (EDUNEWS.PL).

Dzieci czują nasze emocje - artykuł M. Wysockiej (EDUNEWS.PL).

Publikacje ORE:

Jak rozmawiać z uczniami o wojnie

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach prezentuje propozycję skierowaną do pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas, zainteresowanych nauczycieli w zakresie wspierania uczniów w aktualnej rzeczywistości – konfliktu zbrojnego na wschodzie – w istotny sposób wpływającego na utratę poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u uczniów.

Re@lnie odpowiedzialni

"Re@lnie Odpowiedzialni” to profilaktyczny program edukacyjny przygotowany przez ekspertów ze Stowarzyszenia Strefa Wsparcia przeznaczony dla przedszkoli i szkół.

Program ten powstał by walczyć z nadużywaniem i nieodpowiednim korzystaniem z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

CKE opublikowała prezentację pt. Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024, opisującą najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obu formułach:

1) Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum),

2) Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum).

Polecamy

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, a także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. W materiale są rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.