Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Przyjmowanie do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy – list Ministra Edukacji i Nauki

Nowe regulacje prawne, które ułatwiają organizowanie nauki uczniów przybywających z Ukrainy. Ministerstwo Edukacji i Nauki za najbardziej właściwe w obecnej sytuacji uznaje organizowanie nauki dzieci ukraińskich w formie oddziałów przygotowawczych.

Wśród istotnych kwestii poruszonych przez Ministra Edukacji i Nauki znalazły się także m.in.: informacje o zatrudnianiu obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela, wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz materiałach dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.

Pismo-MEiN.pdf

Publikacja - edukacja dorosłych

Publikacja Cedefop Edukacja dorosłych: wysokie uznanie, ale niski poziom zaangażowania. W badaniu Cedefop "wykazano, że dorośli w każdym wieku, pracujący we wszystkich zawodach i posiadający wszystkie kwalifikacje dostrzegają potrzebę posiadania nowych umiejętności. Potrzeba ta wydaje się jednak niewystarczająca, by zmotywować dorosłych do uczestnictwa w kształceniu i CVET na pożądanym poziomie. Zwiększenie zaangażowania dorosłych może wymagać nowego, bardziej skoncentrowanego na uczniu podejścia do polityki".

Przysposobienie obronne w szkołach

Wraca przysposobienie obronne. Od nowego roku szkolnego w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa mają powrócić elementy przysposobienia obronnego według zapowiedzi Ministra Edukacji i Nauki (Portal Oświatowy).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dz.U. poz. 645

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 644