Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Warsztaty „Zeszyt.online wstęp do krainy wynalazcy” - 26 października 2022 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Zeszyt.online wstęp do krainy wynalazcy”, które odbędą się 26 października 2022r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51 w sali 314.

Prowadząca: Agnieszka Galewska

Zapisy do 21 października 2022 r. - http://tiny.cc/1fyzuz

Warsztaty "Terapia lasem" - 17 października 2022 r.

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – IX edycja 2022 r.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim szkoleniu online „Dziecko z cukrzycą”, które odbędzie się 26 października 2022 r. w godzinach 9:00-14:00. Szczegóły oraz zapisy znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Lekcja otwarta - Czytanie jest dobre na każdą porę roku i dnia - polska poezja dla dzieci metodą wrażeniową - 10 października 2022 r.

Temat: Czytanie jest dobre na każdą porę roku i dnia - polska poezja dla dzieci metodą wrażeniową
Termin: 10 października 2022 r., godz. 11:15
Miejsce: NTSP BAJKA, ul. Skłodowskiej 5
Prowadząca/zgłoszenie: Grażyna Serafin, gserafin@sodn.suwalki.pl

Warsztaty "Drama stosowana w pracy z grupami. Technika kart ról." - 8 października 2022 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA z Warszawy organizuje warsztaty dla nauczycieli, trenerów, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów i animatorów pt. "Drama stosowana w pracy z grupami. Technika kart ról."

Warsztaty odbędą się 8 października (sobota) w godz. 9:00 – 14:00 w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, sala 301.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń nauczycieli zainteresowanych warsztatami za pomocą formularza http://tiny.cc/5njzuz

Drugie spotkanie Suwalskiego Klubu Bibliotekarzy - 4 października 2022 r.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zapraszają na drugie spotkanie Suwalskiego Klubu Bibliotekarzy 4 października 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do piątku 30 września 2022 r. do godziny 12:00 (e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl, nr tel. 875656246 wew. 13).

W programie:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i Nauki.

MEiN opublikował informację Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Źródło