Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i Nauki.

MEiN opublikował informację Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Źródło

Rusza ogólnopolska kampania edukacyjna FakeHunter-Edu

Walka z dezinformacją i weryfikacja treści publikowanych w mediach społecznościowych. Kampania jest skierowana do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych. Ma na celu walkę z dezinformacją oraz naukę krytycznego podejścia do treści publikowanych w mediach społecznościowych i internecie. W jej ramach powstaną materiały informacyjne, scenariusze lekcji, ćwiczenia praktyczne.

Zjawisko dezinformacji – materiały edukacyjne NASK. Eksperci opracowali materiały edukacyjne na temat zjawiska dezinformacji, w tym konspekty lekcji dla klas szkół ponadpodstawowych. Materiały mają zwrócić uwagę młodych ludzi na konsekwencje związane z rozpowszechnianiem nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji.

Praca SODN w dniu 17 czerwca 2022 r.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach będzie nieczynny.

Warsztaty ekologiczne w WPN - 3 czerwca 2022 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Wigierskim Parkiem Narodowym organizuje warsztaty dla nauczycieli w ramach realizacji szóstego priorytetu MEiN: "Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne".

Warsztaty odbędą się dnia 3 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego - ścieżka edukacyjna Puszcza. Organizatorzy zapewniają dojazd i powrót.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń nauczycieli zainteresowanych warsztatami za pomocą formularza http://tiny.cc/aksruz do dnia 27 maja 2022 r.