Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Warsztaty "Eksperymenty na cztery ręce ... a może i więcej. Eksperymenty w technice SSC zgodne z nową podstawą programową (doświadczenia biologiczno-chemiczne)" - 12 lutego 2020 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Eksperymenty na cztery ręce ... a może i więcej. Eksperymenty w technice SSC zgodne z nową podstawą programową (doświadczenia biologiczno-chemiczne)", które odbędą się 12 lutego 2020 r. o godzinie 14:00 w Zespole Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33, sala 203.

Wykład "Poszukiwanie ofiar Obławy Augustowskiej - najnowsze wątki" - 26 lutego 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli historii i WOS oraz wszystkich zainteresowanych tematem Obławy Augustowskiej na wykład Pana Pawła Niziołka, pracownika IPN w Białymstoku pt. "Poszukiwanie ofiar Obławy Augustowskiej - najnowsze wątki".

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Daje przygotowanie pedagogiczne do praktycznego nauczania zawodu w szkołach zawodowych, warsztatach, centrach kształcenia zawodowego. Kurs przygotowuje nauczyciel do samodzielnego tworzenia metodyki praktycznej nauki zawodu w swojej specjalności.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs skierowany jest do osób, które zainteresowane są uzyskaniem uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania. Przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Odbiorcami kursu mogą być również, przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2020/2021

Kurs jest adresowany do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z zarządzania szkołą/placówką.

Ferie z IPN - 20-21 stycznia 2020 r.

Zachęcamy do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Ferie z IPN”. Białostocki Oddział IPN proponuje dwudniowe zajęcia dla zainteresowanych uczniów, ale także nauczycieli. Jak w poprzednich edycjach suwalskie Ferie z IPN odbędą się w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 83.

Ferie zimowe 2020 - zajęcia dla dzieci i młodzieży

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w okresie 20.01.2020 - 02.02.2020.

Warsztaty "Jak analizować źródło ikonograficzne na lekcji historii?" - 13 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w warsztach "Jak analizować źródło ikonograficzne na lekcji historii?", które odbęda się 13 stycznia 2020 r. o godzinie 15:30 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, sala 105. Warsztaty dotyczą zasad i sposobów analizowania źródła ikonograficznego w klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z uwzględnieniem wymogów egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Formularz zapisu: http://tiny.cc/01-2020-zapisy.