Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Spotkanie doradców zawodowych - 20 września 2018 r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu doradców zawodowych oraz osób realizujących doradztwo zawodowe w szkole i placówce, które odbędzie się 20 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej SODN (V piętro, sala 501).

Spotkanie jest organizowane w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych”.


Celem spotkania jest:

  • Diagnoza potrzeb oraz zebranie oczekiwań doradców zawodowych w zakresie doskonalenia zawodowego i wsparcia merytorycznego w obszarze planowania i realizowania działań doradcy zawodowego w szkole i placówce.
  • Powołanie sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych.
  • Zaplanowanie działań w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych.
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle uregulowań prawnych.

Organizatorem spotkania jest Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Suwałkach.