Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Spotkania online "Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji" - 2-3 lutego 2021 r.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na dwudniowe spotkanie online pt. "Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji" dotyczące kwalifikacji rynkowych dla edukacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które odbędzie się 02-03.02.2021.

Dwudniowe spotkanie potrwa łącznie około 4 godzin (od godz. 10:00 do godz.12:00 pierwszego oraz drugiego dnia).

Spotkania skierowane są do nauczycieli, dyrektorów szkół, reprezentantów placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych podmiotów, które zajmują się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a także pozostałych osób zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Szczegóły dotyczące spotkania, w tym program oraz linki do rejestracji, znajdują się pod adresamem: https://kwalifikacje.edu.pl/events/spotkanie-informacyjne-zintegrowany-system-kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji-8/

Termin zgłoszeń upływa na dwa dni przed każdym wydarzeniem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a osoby zarejestrowane otrzymają e-mail z potwierdzeniem rejestracji i danymi do logowania na platformie clickmeeting.