Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Seminarium „Wolontariat a wolontariat w szkole” - 28 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów, Pedagogów szkolnych oraz Wychowawców klas do udziału w seminarium „Wolontariat a wolontariat w szkole”, które odbędzie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) w godzinach 13:00-16:00 w sali konferencyjnej SODN (V piętro, sala 501).

Formularz zapisu: https://tiny.pl/tmz5s

Program seminarium:

1. Wolontariat w szkole – podstawy prawne, ogólne zasady funkcjonowania – Alicja Węsierska–Kwiecień (Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach), Zbigniew De-Mezer (Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach).

2. Oferta Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Oblicza szkolnego wolontariatu na przykładzie młodzieżowych działań wolontarystycznych - Anna Ruszewska (wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, przewodnicząca Zespołu ds. organizacji wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 11).

3. Młody wolontariusz – Kazimierz Walijewski, Aleksandra Franiak (Fundacja „Zwierzęta Niczyje”).

4. Wolontariat w szkole – przykłady dobrych praktyk – Grzegorz Kalejta (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach).

5. Organizacje pozarządowe jako komplementarna część systemu wsparcia działań w Suwałkach - Agnieszka Szyszko (pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi).