Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Seminarium naukowe - Współczesna poezja polska - 9 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli języka polskiego oraz uczniów suwalskich szkół na seminarium naukowe prowadzone przez Profesora Piotra Śliwińskiego, poświęcone współczesnej poezji polskiej.

Spotkanie z Profesorem Piotrem Śliwińskim odbędzie się 9 listopada 2018 roku i będzie składało się z dwóch części.

I część seminarium skierowana do nauczycieli i uczniów:
Temat: Twórczość Zbigniewa Herberta – analiza i interpretacja wybranych utworów poety („Pan Cogito myśli o krwi”, ”Pan Cogito myśli o kuszeniu Spinozy”, „Duszyczka”, „Dlaczego klasycy”, „Klasyk” – analiza i interpretacja porównawcza)
Termin: 9 listopada 2018 r.
Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach (sala koncertowa), Suwałki, ul. Noniewicza 83
Godziny: 10:00 – 12:30

II część seminarium skierowana do nauczycieli:
Temat: Od „brulionowców” do… Nowe i jeszcze tendencje we współczesnej poezji polskiej.
Termin: 9 listopada 2018 r.
Miejsce: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (sala konferencyjna 501), Suwałki, ul. Noniewicza 83
Godziny: 15:30 – 17:30

Uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej pod adresem: https://goo.gl/Qcedpt


Piotr Śliwiński - profesor zwyczajny doktor habilitowany, badacz polskiej poezji współczesnej, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej IFP na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Poetyckie awangardy - awangarda przedwojenna, 2004, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 opublikował zbiór esejów Horror poeticus. Redaktor blisko dwudziestu książek na temat poezji współczesnej (ostatnio- Jakieś rozwiązania. Szkice o poezji (nie tylko) najnowszej, 2016).

Twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów (pierwsza edycja 2003, festiwal odbywa się co dwa lata). W latach 2006–2013 przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. W 2008 roku został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki. Stypendysta International Writing Program (USA , 2000). Wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”.

Od 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Szef projektu Polska Poezja Współczesna. Przewodnik encyklopedyczny.