Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Seminarium „Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie – rola i zadania” - 18 października 2022 r. (Odpowiedzi)

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie na seminarium „Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie – rola i zadania”.

Zajęcia odbędą się w dniu 18 października 2022 r. (wtorek) w godzinach 16:00-18:30 na platformie Microsoft Teams.

Tematyka zajęć wpisuje się w jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie”.

Prowadząca: Ewa Pużyńska – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej, nauczyciel WDŻ.

Informacji o szkoleniu udziela Katarzyna Świderska – nauczyciel-doradca metodyczny SODN, kierownik formy doskonalenia – kswiderska@sodn.suwalki.pl .

Formularz zapisu: http://tiny.cc/wdz-18-10-2022

Zapisy trwają do 17 października 2022 r. do godziny 15:00.