Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Seminarium „Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim” - 25 marca 2020 r. (Białystok)

W imieniu fundacji Forum Dialogu zapraszamy nauczycieli historii, WOS i wszystkich zainteresowanych tematyką dziedzictwa polsko-żydowskiego na bezpłatne seminarium dla nauczycieli pt. „Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim”, które odbędzie się 25 marca 2020 w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Organizatorem seminarium jest fundacja Forum Dialogu prowadząca od 10 lat program Szkoła Dialogu, który dotarł już do ponad 350 szkół, w ponad 250 miejscowościach w całej Polsce.

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. Film opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych. Zaprezentujemy i wspólnie omówimy ćwiczenia możliwe do przeprowadzenia w klasie. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Mariuszem Sokołowskim, nauczycielem z Białegostoku, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach ze swojego miasta.


Szczegóły dotyczące seminarium

Formularz zapisu

Kontakt: Pani Julia Machnowska, Koordynatorka projektów

T: +48 22 551 50 26
E: julia.machnowska@dialog.org.pl
Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa