Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Seminarium "Kto napisze naszą historię - nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim" - 2-3 marca 2021 r.

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych z woj. podlaskiego do udziału w seminarium pt. „Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim”, które odbędzie się 2-3 marca w godz. 17:00-19:30 na platformie ZOOM.

Seminarium jest bezpłatne, ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma pocztą płytę z filmem „Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa.

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. Film opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”. Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej. Zajrzymy także do Archiwum w poszukiwaniu materiałów z terenów obecnego woj. podlaskiego. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Mariuszem Sokołowskim, nauczycielem z Wasilkowa i Białegostoku, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach ze swojego miasta.

Chętnych nauczycieli prosimy o rejestrację do 25 lutego przez formularz: https://forms.gle/Uzoe6gAqRMjhih8Z7

Więcej informacji: artykuł