Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Seminarium i warsztaty "Wyniki egzaminów zewnętrznych z matematyki w szkołach podstawowych w kontekście podniesienia jakości kształcenia matematycznego" - 2 października 2019 r.

Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na seminarium i warsztaty: Wyniki egzaminów zewnętrznych z matematyki w szkołach podstawowych w kontekście podniesienia jakości kształcenia matematycznego.

Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50.

Termin zajęć: 2 października 2019 r.

Początek zajęć: 14:30

Osoba prowadząca: Iwona Joanna Łuba – starszy ekspert OKE w Łomży; współautorka krajowych sprawozdań z wyników egzaminów zewnętrznych oraz informatora do egzaminu ósmoklasisty.

Zapisy za pomocą formularza: http://tiny.cc/10-2019