Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Rozpoczynamy kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku

Zachęcamy do udziału w kursach na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku, dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.

Zapisu można dokonać pod adresem: https://goo.gl/zuE2XB .

Pierwsze zajęcia, wspólne dla uczestników obydwu kursów, odbędą się 06.02.2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Prosimy o przybycie do PWSZ o godz. 15:45 (pok. 112).

Koszt udziału w kursie na kierownika wypoczynku (10 godzin) - 75 zł
Koszt udziału w kursie na wychowawcę wypoczynku (36 godzin) - 160 zł

Harmonogram - kurs na wychowawcę wypoczynku

Oświadczenie o płatności - kurs na wychowawcę wypoczynku

Harmonogram - kurs na kierownika wypoczynku

Oświadczenie o płatności - kurs na kierownika wypoczynku