Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Romantyczny dyskurs o polskim narodzie, pokusie totalitarnej władzy, cierpieniu i problemie milczenia Boga – III część „Dziadów” A. Mickiewicza w nowoczesnej odsłonie – 11 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów suwalskich szkół na spotkanie z profesorem zw. dr hab. Jerzym Fiećką – znanym historykiem literatury, pracownikiem naukowym UAM w Poznaniu.

Termin spotkania: 11 lutego 2019 r.

Spotkanie z Profesorem będzie składało się z dwóch części:

Część I - Konrad – człowiek zbuntowany.
Adresaci: uczniowie i nauczyciele (bez zapisów)
Miejsce spotkania: Państwowa Szkoła Muzyczna w Suwałkach
Godzina: 11:00 – 14:00

Program:
1. Rola Wielkiej Improwizacji w porządku III części „Dziadów”
2. Analiza charakteru obecności Konrada w Prologu oraz I,II i III scenie.
3. Antymetafizyczny bunt Konrada.
4. Konfrontacja postaw Konrada i ks. Piotra.
5. Rola sceny II w strukturze III części „Dziadów”.

Część II – „Dziady” i nowoczesność

Adresaci: nauczyciele

Zapisy za pomocą elektronicznego formularza: https://tiny.pl/tmtqz

Miejsce spotkania : SODN, sala 501
Godzina: 15:30 – 18:00
Cel spotkania:
Próba znalezienia perspektyw interpretacyjnych, które mogą zainteresować współczesnego ucznia poprzez wykazanie obecności problematyki, która pozostawała aktualna w XX i XXI wieku.

Prezentowane zagadnienia:
1. Obraz nowoczesnego człowieka zbuntowanego (Konrad), w tym: pokusa idei totalitarnej władzy, kryzys wiary, kwestia teodycei.
2. Kwestia predestynacji narodów: zderzenie idei polskiej ( wolnościowej) i rosyjskiej (caryzm jako uniwersalny synonim zniewolenia).
3. Diagnoza Mickiewicza na temat przyszłości Rosji i jego polemika z państwową rosyjską ideologią trójjedności.

Jerzy Fiećko - profesor zw. dr hab. - historyk literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

1979-1980 jako uczeń Technikum Mechanicznego w Suwałkach kolporter wydawnictw niezależnych na terenie Suwalszczyzny, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, paryskiej „Kultury”, „Zapisu”, „Krytyki”, wydawnictw oficyny NOWA. (…)

Od 1984 współpracownik podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”, autor tekstów (ps. Jan Arciszewski, Grzegorz Darski), redaktor, przepisywacz, organizator działalności wydawniczej, lokali; 1984-1987 współzałożyciel niezależnego „Czasu”, następnie redaktor, organizator pracy zespołu redakcyjnego; działacz kultury niezależnej, m.in. autor tekstów w „Glosariuszu”, podziemnym podręczniku do literatury dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. (…) W latach 1988-1989 założyciel, następnie redaktor pisma „Komentarz”, autor tekstów, organizator pracy zespołu redakcyjnego i działalności wydawniczej.

Autor m.in. publikacji Polska, Rosja i misja zesłańców (1997), Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu (2005), wielu rozpraw i artykułów naukowych; redaktor pośmiertnie wydanej książki Włodzimierza Filipka Dziennikarz w świecie klerków (Poznań 2006) i autor suplementu do niej: Był sobie „Czas” (zawierającego informacje o podziemnych pismach redagowanych przez W. Filipka).
Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002), nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007).

( za: Encyklopedia Solidarności http://www.encysol.pl/wiki/Jerzy_Fie%C4%87ko )