Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Publikacje projektu "Szkoła dla Innowatora"

Projekt CEO "Szkoła dla innowatora" wspiera szkoły i rozwija u młodych ludzi kompetencje proinnowacyjne: współpracę, liderstwo, samodzielność myślenia, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnymi publikacjami projektu "Szkoła dla Innowatora":

Dydaktyka rozwoju kompetencji proinnowacyjnych.
Jak rozwijać kompetencję liderstwa w szkole?
Jak rozwijać kompetencję rozwiązywania problemów w szkole?
Jak rozwijać kompetencję samodzielności myślenia w szkole?
Jak rozwijać kompetencję współpracy w szkole?
Jak rozwijać kompetencję zarządzania sobą w szkole?