Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Przyjmowanie do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy – list Ministra Edukacji i Nauki

Nowe regulacje prawne, które ułatwiają organizowanie nauki uczniów przybywających z Ukrainy. Ministerstwo Edukacji i Nauki za najbardziej właściwe w obecnej sytuacji uznaje organizowanie nauki dzieci ukraińskich w formie oddziałów przygotowawczych.

Wśród istotnych kwestii poruszonych przez Ministra Edukacji i Nauki znalazły się także m.in.: informacje o zatrudnianiu obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela, wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz materiałach dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.

Pismo-MEiN.pdf