Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu www.gov.pl/zdalnelekcje. Można w nim znaleźć tematy i propozycje materiałów do prowadzenia lekcji online dla wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.