Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Polecamy

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało poprawione wydanie poradnika Budowanie porozumienia w szkole. Treści zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje pedagogiczne.