Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Polecamy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 566

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. poz. 573

Artykuł Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 rozwiązania dotyczące nauczycieli (aktualizacja), autorstwa A. Trochimiuk (Portal Oświatowy). Projekt przewiduje m.in. możliwość zatrudnienia w szkole nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom ponad ustawowy limit, zawiera także odstąpienie od wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego w przypadku zatrudnienia obcokrajowca na stanowisku pomocy nauczyciela.

Artykuł Limit godzin ponadwymiarowych – niebawem będzie można go przekroczyć (Portal Oświatowy).

Artykuł Jak tłumaczyć rozmowy ukraińsko-polskie? Tłumacz Google – instrukcja, autorstwa K. Śliwowskiego (Sektor 3.0).

Artykuł Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole, autorstwa I. Cugier (EDUNEWS.PL), zawierający propozycje pomocy, m.in. w zakresie nauki języka i komunikacji, integracji i współpracy w szkole, edukacji online.