Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Poezja mimo wszystko. Konferencja polonistyczna - 8 grudnia 2020 r.

Zapraszamy na spotkanie z profesorem Piotrem Śliwińskim z UAM w Poznaniu poświęcone twórczości Tadeusza Różewicza i poetów młodego pokolenia. Odbędzie się ono w najbliższy wtorek - 8 grudnia 2020 r. o godz. 16:00, w formule online. Zapisy: http://tiny.cc/08-12-2020-konferencja

Udział w wykładach to bardzo dobry pretekst, aby każdy z nas doświadczył tego, czego akurat najbardziej potrzebuje - uczty dla intelektu, wsparcia dla ducha czy też relaksu dla ciała.

Informacja o prowadzącym:

Piotr Śliwiński - profesor zw. dr hab., badacz polskiej poezji współczesnej, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej IFP na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Poetyckie awangardy - awangarda przedwojenna, 2004, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 opublikował zbiór esejów Horror poeticus, a w 2018 antologię Wolny wybór. Stulecie wierszy 1918–2018. Redaktor blisko dwudziestu książek na temat poezji współczesnej (ostatnio - Dyskursy, w dyskursach. Szkice o krytyce i literaturze lat ostatnich, 2019).

Twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów (pierwsza edycja 2003, festiwal odbywa się co dwa lata). W latach 2006–2013 przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. W 2008 roku został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki. Stypendysta International Writing Program (USA , 2000). Wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”.

Od 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Szef projektu Polska Poezja Współczesna. Przewodnik encyklopedyczny.