Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Podziękowania

Dziękujemy:

- 14 Suwalskiemu Pułkowi Przeciwpancernemu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suwałkach,

- Zarządowi Dróg i Zieleni w Suwałkach,

- Zespołowi Szkół Technicznych,

- Szkole Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach

za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzce Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.