Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Podsumowanie kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W dniach 1-19 listopada 2021 r. SODN we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Aresztem Śledczym w Suwałkach w Białymstoku, Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach, Sądem Okręgowym w Suwałkach uczestniczył w organizowaniu ogólnopolskiej kampanii społecznej "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży".

Powyższa inicjatywa wpisuje się również w tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. Zwraca uwagę na potrzebę kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich, a w szczególności na promocję zachowań pożądanych, skupionych na godności, szacunku, bezpieczeństwie. Na wychowaniu do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Uwrażliwienie na krzywdę, a także wyposażenie w umiejętność poszukiwania pomocy.

W Suwałkach kampania organizowana była po raz drugi.

W ramach kampanii przedstawiciele koalicjantów – specjaliści, psycholodzy, policjanci prowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zachowaniom przemocowym, konstruktywnym sposobom reagowania w sytuacji zagrożenia oraz konsekwencjom prawnym wynikającym ze stosowania przemocy.

Zajęcia zrealizowano w 11 suwalskich szkołach – podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie wzięło udział w zajęciach 550 uczniów.

W konferencji podsumowującej działania w ramach kampanii wzięło udział ok 100 osób – przedstawiciele współorganizatorów, organu prowadzącego, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, studenci.

Podczas konferencji dr Iwona Lewkowicz z Uniwersytetu w Białymstoku wprowadziła w problematykę diagnozy i wsparcia dziecka krzywdzonego, wzbogacając uczestników w narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Materiały z konferencji podsumowującej:

Film

Prezentacja

Zdjęcia