Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Oferta instytucji wspierających nauczycieli historii

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną na rok 2019/2020 instytucji, wspierajacych nauczycieli historii:

IPN w Biamstoku:

- https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/oferta-edukacyjna-biura/57064,Oferta-edukacyjna-Biura-Edukacji-Narodowej-IPN-na-rok-szkolny-20192020.html

Muzeum Okręgowe w Suwałkach:

- http://muzeum.suwalki.pl/edukacja/imprezy-2/lekcje-muzealne1/

- http://muzeum.suwalki.pl/wystawy-stale/

- http://muzeum.suwalki.pl/wystawy-czasowe/

- http://muzeum.suwalki.pl/edukacja/imprezy-2/

Archiwum Państwowe w Suwałkach:

- http://www.suwalki.ap.gov.pl/art,118,miedzy-orlem-o-pogonia-ogolnopolska-konferencja-naukowa-w-naszym-archiwum

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku:

- http://www.sybir.bialystok.pl/pl/edukacja/

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach:

- http://bpsuwalki.pl/

- http://bpsuwalki.pl/biblioteka-dzieciom/