Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nowy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

W grudniu 2020 r. Minister Edukacji i Nauki wprowadził nowy kierunek polityki oświatowej państwa w brzmieniu:

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Źródło

W formach doskonalenia nauczycieli na styczeń 2021 r., ujęte zostały szkolenia uwzględniające „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz maturalnym”.