Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2023/2024

Informacja MEiN pt. Co nowego w roku szkolnym 2023/2024? Najważniejsze zmiany. "Wśród kompetencji przyszłości ważne miejsce zajmują także umiejętności zawodowe. Zmieniamy oblicze szkolnictwa branżowego i technicznego i przygotowujemy specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki, wspierając w ten sposób rozwój naszego kraju. Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap reformy kształcenia zawodowego – utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to zupełnie nowe placówki w systemie oświaty łączące działalność szkół, uczelni i branż".