Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Najbliższe spotkanie w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych” - 24 września 2018 r.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się w siedzibie Ośrodka 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej 501 (V piętro).

Spotkanie jest organizowane w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych”

Celem spotkania jest:

• Analiza dokumentacji z zakresu organizowania pomocy-psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

• Sposób modyfikacji Programu Wychowawczo –Profilaktycznego szkoły/placówki.

Organizatorem spotkania jest Hanna Zienkiewicz – nauczyciel konsultant SODN w Suwałkach.