Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Materiały ORE - matura 2021

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela (ORE). Zestaw zeszytów przedmiotowych przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r., który obejmie zeszyty do 11 przedmiotów egzaminacyjnych zdawanych na egzaminie maturalnym.