Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Lekcja otwarta – „Nauka skoku w dal techniką naturalną” – 19 maja 2023 r.

19 maja 2023 r. SODN w Suwałkach zorganizował lekcję otwartą w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Zajęcia wychowania fizycznego z dziewczętami z klasy VB przeprowadziła pani Aleksandra Klin. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym z wydarzenia.

https://youtu.be/fqTV4CbnyU4