Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Daje przygotowanie pedagogiczne do praktycznego nauczania zawodu w szkołach zawodowych, warsztatach, centrach kształcenia zawodowego. Kurs przygotowuje nauczyciel do samodzielnego tworzenia metodyki praktycznej nauki zawodu w swojej specjalności.

Program kursu obejmuje 150 godzin zajęć:
- wiedza o nauczaniu i wychowaniu,
- metodyka nauczania.

Przewidywany termin rozpoczęcia: maj 2020 r.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy zgodnie z harmonogramem podanym po rozpoczęciu kursu. (możliwe będzie również ustalenie terminów zajęć z uczestnikami).

Zapraszamy chętnych do zgłaszania się na Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu za pomocą formularza elektronicznego pod adresem: http://tiny.cc/kurs-pedagogiczny-pnz .