Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs skierowany jest do osób, które zainteresowane są uzyskaniem uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania. Przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Odbiorcami kursu mogą być również, przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Program kursu obejmuje 80 godzin zajęć:
- elementy psychologii,
- pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania,
- metodyka zajęć praktycznych,
- praktyka pedagogiczna.

Przewidywany termin rozpoczęcia: maj 2020 r.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy zgodnie z harmonogramem podanym po rozpoczęciu kursu (możliwe będzie również ustalenie terminów zajęć z uczestnikami).

Zapraszamy chętnych do zgłaszania się na Pedagogiczny kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu za pomocą formularza elektronicznego pod adresem: http://tiny.cc/pedadogiczny-instruktorzy .