Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2020/2021

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach planuje rozpocząć kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

W programie kursu:

1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Przewidywany termin realizacji: październik 2020 - czerwiec 2021.

Czas trwania: 210 godzin; zajęcia odbywają się w weekendy zgodnie z harmonogramem opublikowanym po rozpoczęciu kursu.

Zajęcia na kursie prowadzą doświadczeni edukatorzy, mający doświadczenie w pracy z dorosłymi, a także w zarządzaniu oświatą oraz ewaluacji szkół i placówek oświatowych.

Zapisu na kurs można dokonać za pomocą formularza: http://tiny.cc/kurs-zarzadzanie. Szczegółowych informacji udziela Zbigniew De-Mezer (e-mail: zdemezer@sodn.suwalki.pl).