Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kurs doskonalący „Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej” - część II

Zapraszamy na drugą część kursu doskonalącego w ramach planowania, organizowania i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej: „Projektowanie narzędzi badawczych do zebrania informacji w zakresie przedmiotu ewaluacji”. Spotykamy się z p. dr Janiną Arcimowicz w Zespole Szkół Technicznych:
- nauczyciele szkół (w środę 27 listopada 2019 r. w godzinach 12:00–16:30),
- nauczyciele przedszkoli (we czwartek 28 listopada 2019 r. w godzinach 14:00–18:30).