Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kurs doskonalący„Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej”

Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym „Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznejprowadzonym przez Panią dr Janinę Arcimowicz, wieloletniego konsultanta do spraw kadry kierowniczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Pierwsze zajęcia odbywają się 10 i 11 października 2019 r.

Kurs będzie realizowany w dwóch grupach:

Dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkoli - członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej oraz zainteresowani

Szczegóły szkolenia: http://tiny.cc/harm-przedszkola

Formularz zapisu: http://tiny.cc/d5ifdz

Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół - członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej oraz zainteresowani

Szczegóły szkolenia: http://tiny.cc/harm-wszystkie-typy-szkol

Formularz zapisu: http://tiny.cc/bqjfdz

Szkolenia odbędą się w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33.