Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

Zachęcamy do obejrzenia lekcji z różnych przedmiotów, w tym zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i do matury na kanale Youtube - Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Filmy przedstawiają profesjonalnie przygotowane przez nauczycieli zajęcia.