Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konkurs "Patriotyzm współczesnego Polaka" pod hasłem "Moja... Twoja... Nasza Niepodległa"

Zapraszamy do udziału w konkursie "Patriotyzm współczesnego Polaka", w tym roku organizowanym pod hasłem "Moja... Twoja... Nasza Niepodległa". Tegoroczna, 6 edycja Konkursu powiązana jest z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Prosimy o nadsyłanie prac wraz z kartą zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych ucznia małoletniego (zał. nr 2) i oświadczeniem pełnoletniego autora/autorów pracy konkursowej (zał. nr 3) do dnia 19 października 2018 r. do godziny 15:00, na adres: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 października 2018 r. O terminie i miejscu podsumowania laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Poniżej znajdą Państwo regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Załączniki