Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Konferencja „Wolontariusze Niepodległej” - 15 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Wolontariusze Niepodległej” zorganizowanej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, w godzinach 11:00 - 15:00.

Uprzejmie prosimy o rejestrację za pomocą formularza elektronicznego pod adresem: https://goo.gl/uPPSYP

Organizatorzy:

- Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

- Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach

- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Program konferencji:

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników konferencji

11:00 – 11:10 Powitanie uczestników konferencji

11:10 – 11:30 Młodzi Polacy o wartościach narodowych i patriotycznych – prezentacja badań własnych SODN – Hanna Zienkiewicz, nauczyciel konsultant SODN w Suwałkach, dr Janina Steczkowska, dyrektor SODN w Suwałkach

11:30 – 12:00 Wykład inauguracyjny

„Rodzice i nauczyciele na drodze wychowania ku wartościom” – Ksiądz prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz, dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12:00 – 12:45 Moduł I Historyczne ślady niepodległości

1. Wykład – Workuta Golgota Syberii – Barbara Anna Kuklewicz, autorka książki „Workuta Golgota Syberii”

2. Wykład – Jak Polacy na Kresach szli do Niepodległej? – Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, Dama Orderu Odrodzenia Polski, pułkownik Wojska Polskiego

12:45 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:15 Moduł II Środowiska edukacyjne na rzecz wzmacniania polskiej tożsamości narodowej na wschodzie Europy

1. Działania Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na rzecz wspierania edukacji Polaków na Białorusi – Michał Jodko, dyrektor MODN w Ełku

2. Wykład – „Literatura polska w szkole białoruskiej – na przykładzie Szkoły Średniej nr 36 w Grodnie z polskim językiem nauczania” – Alina Żylińska, nauczycielka Polskiej Szkoły Średniej nr 36 w Grodnie

3. Przykład dobrej praktyki – Współpraca Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach z Polską Szkołą Średnią w Koleśnikach na Litwie –– Marzena Kolesińska, Lucyna Gorbacz, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach

14:15 – 14:50 Moduł III Wartości patriotyczne w polskiej szkole

1. Wykład - „Wartości i postawy patriotyczne w polskiej szkole w kontekście prawa oświatowego” – dr Janina Steczkowska, dr Ryszard Skawiński, nauczyciel konsultant MODN w Ełku

2. Przykład dobrej praktyki – „Jak polscy nauczyciele uczą patriotyzmu?” autorstwa Grażyny Serafin, nauczyciela doradcy metodycznego SODN w Suwałkach – prezentacja filmowa

3. Hymn Polski w konkursowej odsłonie – Wioletta Kulbacka, nauczyciel doradca metodyczny SODN w Suwałkach

14:50 – 15:00 Podsumowanie konferencji - dr Janina Steczkowska

Serdecznie zapraszamy!