Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci i młodzieży” - 21 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w konferencji profilaktyczno-metodycznej „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci i młodzieży - Budowanie szkolnych programów profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem korzystania za cyberprzestrzeni”.

Konferencja odbędzie się 21 listopada 2018 r. w godzinach 13:00 – 16:15 w siedzibie SODN, ul. T. Noniewicza 83, w sali konferencyjnej 501.

Konferencję prowadzić będą przedstawiciele Fundacji Bonum Humanum i Centrum Profilaktyki Społecznej. Dowiedzą się Państwo, jak technologie cyfrowe wpływają na pamięć, rozwój wiedzy, naukę, pobudzenie, agresję, co jest w nich kreatywne, a co może być szkodliwe oraz jak budować skuteczne modele profilaktyki zachowań ryzykownych w sieci i jak wspierać rodziców w modelowaniu zachowań dziecko-multimedia.

Uprzejmie prosimy o rejestrację elektroniczną za pomocą formularza: https://goo.gl/nrAonK


Program konferencji:

Wprowadzenie do konferencji - Człowiek w świecie technologii cyfrowych – prof. Mariusz Jędrzejko

Część I Cyberprzestrzeń i jej specyficzne cechy – konteksty i specyfika zachowań ryzykownych – prof. Mariusz Jędrzejko
• Potęga cyberprzestrzeni i jej odbiór w świadomości dziecka.
• Błędy modelowania relacji dzieci – technologie cyfrowe.
• Syndrom anonimowości i jego konsekwencje.
• Przyczyny pobudzeń sieciowych – „cyfrowe mózgi” – mechanizmy cyberuzależnień.
• Lawiny informacyjne, wzorcowanie sieciowe i mechanizm „kuli śnieżnej” a edukacja.
• Profilaktyka na poziomie rodziny i szkoły

Część II Kluczowe formy cyberagresji i cyberprzemocy – analiza problemowa - Agnieszka Taper
• Najczęstsze formy zachowań agresywnych w sieci.
• Nienormatywne zachowania w mediach społecznościowych i ich konsekwencje.
• Odpowiedzialność prawna cyberagresorów – wybrane aspekty.
• Modelowanie relacji dziecko – multimedia.
• Zasady budowania skutecznych programów profilaktycznych

Część III Modelowanie zachowań agresywnych na przykładzie video games – Agnieszka Taper
• Agresja w sieci - odwzorowanie zachowań agresywnych.
• Modelowanie relacji dzieci – nowe technologie cyfrowe.
• Charakterystyka obszarów problemowych.
• Zasady postępowania w sytuacjach krytycznych

Część IV Podsumowanie – delegacje profilaktyczne - Agnieszka Taper, prof. Mariusz Jędrzejko

Informacje o prowadzących:

prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, wybitny specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień. Autor wielu prac ukazujących problem narkomanii i konsekwencje zażywania dopalaczy, wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

mgr Agnieszka Taper, magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej od ponad siedmiu lat szkoli dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i uczy jak im zapobiegać. Autorka i współautorka kilku artykułów naukowych, opracowań edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących „nadużywania” komputera i Internetu, obecności dzieci w Internecie i gier komputerowych (w szczególności gier sieciowych).