Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja "Od Mickiewicza do Tokarczuk. Spotkanie z arcydziełami literatury." - 28 lutego 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji skierowanej do nauczycieli języka polskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych pn. "Od Mickiewicza do Tokarczuk. Spotkanie z arcydziełami literatury.". Konferencja odbędzie się 28 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83.

Harmonogram konferencji:

8:15 - 9:15 - wykład - „Pan Tadeusz” Mickiewicza: od formy poematu do idei narodu jako „wspólnoty wyobrażonej” (prof. Jerzy Fiećko)

9:30 - 10:30 - wykład - Nowoczesność „Lalki” Prusa (prof. Jerzy Fiećko)

11:00 - 12:00 - wykład - Herbert – uciekinier z miasta popiołów (prof. Piotr Śliwiński)

12:15 - 13:15 - wykład - Fikcje i utopie w prozie Olgi Tokarczuk (prof. Piotr Śliwiński)

13:30 - 14:30 - warsztaty - Śmiertelność i tożsamość istot – na podstawie opowiadania Stasiuka (prof. Piotr Śliwiński)

Wykłady skierowane do nauczycieli i uczniów odbędą się na sali gimnastycznej, natomiast warsztaty dla uczniów odbędą się w bibliotece szkolnej.


Formularz zapisu: http://tiny.cc/konferencja-28-02-2020


Informacje o prowadzących:

Jerzy Fiećko - profesor zw. dr hab. - historyk literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

1979-1980 jako uczeń Technikum Mechanicznego w Suwałkach kolporter wydawnictw niezależnych na terenie Suwalszczyzny, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, paryskiej „Kultury”, „Zapisu”, „Krytyki”, wydawnictw oficyny NOWA. (…).

Od 1984 współpracownik podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”, autor tekstów (ps. Jan Arciszewski, Grzegorz Darski), redaktor, przepisywacz, organizator działalności wydawniczej, lokali; 1984-1987 współzałożyciel niezależnego „Czasu”, następnie redaktor, organizator pracy zespołu redakcyjnego; działacz kultury niezależnej, m.in. autor tekstów w „Glosariuszu”, podziemnym podręczniku do literatury dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. (…) W latach 1988-1989 założyciel, następnie redaktor pisma „Komentarz”, autor tekstów, organizator pracy zespołu redakcyjnego i działalności wydawniczej.

Autor m.in. publikacji Polska, Rosja i misja zesłańców (1997), Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu (2005), wielu rozpraw i artykułów naukowych; redaktor pośmiertnie wydanej książki Włodzimierza Filipka Dziennikarz w świecie klerków (Poznań 2006) i autor suplementu do niej: Był sobie „Czas” (zawierającego informacje o podziemnych pismach redagowanych przez W. Filipka).

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002), nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007).

Piotr Śliwiński - profesor zw. dr hab., badacz polskiej poezji współczesnej, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej IFP na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Poetyckie awangardy - awangarda przedwojenna, 2004, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 opublikował zbiór esejów Horror poeticus. Redaktor blisko dwudziestu książek na temat poezji współczesnej (ostatnio- Jakieś rozwiązania. Szkice o poezji (nie tylko) najnowszej, 2016).

Twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów (pierwsza edycja 2003, festiwal odbywa się co dwa lata). W latach 2006–2013 przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. W 2008 roku został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki. Stypendysta International Writing Program (USA , 2000). Wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”.

Od 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Szef projektu Polska Poezja Współczesna. Przewodnik encyklopedyczny.