Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja „Interwencja kryzysowa w szkole – dzieci i młodzież w obliczu kryzysu” - 30 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół i placówek, wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na Konferencję „Interwencja kryzysowa w szkole – dzieci i młodzież w obliczu kryzysu”, która odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom rozpoznawania pierwszych objawów i symptomów zdarzeń krytycznych w życiu dzieci i młodzieży, m.in. przemocy fizycznej i psychicznej doznawanej w domu i/lub szkole, nadużywaniu środków psychoaktywnych oraz sposobom i zasadom działań interwencyjno – pomocowych.

Program konferencji
1. Diagnoza i formy przemocy wobec dziecka. Procedura Niebieskiej Karty
2.Charaktersytyczny opis dziecka krzywdzonego
3. Autodestrukcja dzieci i młodzieży w tym nadużywanie środków psychoaktywnych
4. Formy wsparcia i pomocy dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
5. Rola szkoły (nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów, psychologów)

Prowadząca: Iwona Lewkowicz – absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, doktorantka na Uniwersytecie w Białymstoku. Współpracuje z Wydawnictwem Raabe, współautorka publikacji m.in. „Prawa dziecka w prawie międzynarodowym”, „Współpraca międzynarodowa polskich regionów w zakresie ochrony zdrowia”. Autorka książek dla nauczycieli i rodziców „Teatr wyobraźni, czyli wizualizacje na zajęciach dla przedszkolaków”, „Wspieranie dzieci nieśmiałych”, „Jak ty sobie poradzisz w szkole?”, „Emocje w wieku przedszkolnym”, „Znowu jesteś niegrzeczny” oraz kilkudziesięciu scenariuszy na zajęcia z terapii pedagogicznej”.

Termin: 30.09.2019 r. (poniedziałek)

Godziny: 14:00 – 17:45

Miejsce: Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14

Zapisy: https://tinyurl.com/y33zawbo

Pytania proszę kierować do Hanny Zienkiewicz (608503171)