Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja „Internet źródłem wiedzy czy zagrożeniem dla młodego pokolenia – bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych” - 4 kwietnia 2019 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zaprasza dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych na konferencję „Internet źródłem wiedzy czy zagrożeniem dla młodego pokolenia – bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych”.

Termin: 4 kwietnia 2019
Godziny: 12:00-15:15
Miejsce: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, sala 501

Formularz zapisu: https://tiny.pl/ttj4f

Prowadzący – Gerard Bah - od 28 lat funkcjonariusz Policji, z wykształcenia politolog, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN. Certyfikowany trener kompetencji wielokulturowych, nauczyciel stowarzyszony Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Autor i współautor programów, kursów i szkoleń dla funkcjonariuszy publicznych (służb mundurowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, nauczycieli i pedagogów szkolnych), kampanii społecznych, programów profilaktycznych i edukacyjnych, wystąpień, publikacji i artykułów związanych z zagadnieniami praw człowieka oraz szerokorozumianej antydyskryminacji.

Autor debat społecznych poświęconych przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. W latach 2012-2016 członek Rady Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji przy Radzie Ministrów oraz Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W 2015 roku nominowany do prestiżowej nagrody Okulary Równości. Prelegent wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym)

Program konferencji:
11:30 –12:00 Rejestracja uczestników konferencji
12:00 – 12:10 Powitanie uczestników konferencji
12:00 – 12:30 Internet w życiu codziennym młodego człowieka.
12:30 – 13:15 Wpływ mediów społecznościowych na komunikację interpersonalną dzieci i młodzieży.
13:15 – 13:30 Przerwa
13:30 – 14:30 Wybrane współczesne zagrożenia płynące z Internetu:
• cyberprzemoc, ze szczególnym uwzględnieniem happy slapping
• seksting/grooming
• autodestrukcja
• fake news
• kradzież danych
14:30 – 15:15 Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych – Zapobiegaj! Ostrzegaj! Reaguj! Nauczyciel ofiarą hejtu – ochrona prawna.