Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja ,,Interdyscyplinarne wsparcie dziecka i rodziny’’ w ramach I Krajowego Zjazdu Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów - 22-24 września 2021 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach organizuje w dniach 22-24 września 2021 r. w Sejnach konferencję pn. ,,Interdyscyplinarne wsparcie dziecka i rodziny’’ w ramach I Krajowego Zjazdu Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, którego priorytetowym celem jest usprawnienie działania systemu opiniodawczego instytucji działających w ramach wymiaru sprawiedliwości. Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano szereg paneli dyskusyjnych poświęconych specyfice pracy z udziałem przedstawicieli Zespołów z całego kraju jak również dotyczących działań pomocowych na rzecz dziecka oraz rodziny.

Jednym z prelegentów na konferencji będzie Pani Hanna Zienkiewicz- nauczyciel konsultant SODN w Suwałkach.

Program zjazdu

Inicjatywa została wsparta przez następujące instytucje: Areszt Śledczy w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jak również Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.