Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja "Dziecko emigrantów i reemigrantów w polskiej szkole" - 1 marca 2019 r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji "Dziecko emigrantów i reemigrantów w polskiej szkole", która odbędzie się 1 marca 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (V piętro). Zapisy pod adresem: https://tiny.pl/tgtbd .

W programie konferencji:

13:00 – 14:30 - Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole – teoria a praktyka

14:30 – 14:45 - Przerwa kawowa

14:45 – 16:15 - Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego – wybrane zagadnienia glottodydaktyczne

16:15 – 17:30 - Konsultacje

Informacje o prowadzącej:

Grażyna Przechodzka - doktor w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej; starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS (zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania językowego, zajęcia z języka specjalistycznego dla grup o profilu historycznym i ekonomicznym; zajęcia specjalistyczne z zakresu wiedzy o społeczeństwie dla grup o profilu historycznym).

Ponadto:
• w latach 2001-20016 – prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników CJiKP w zakresie wprowadzania standardów europejskich do nauczania języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem polskiego systemu certyfikacji; organizowanie i prowadzenie szkoleń zewnętrznych dla członków Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
• w latach 2005-2018 – koordynator prac ogólnopolskiego Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (MNiSzW); od 2016 r. – Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego,
• od 2019 r. – koordynator prac ogólnopolskiego Zespołu Audytorów oraz prac Zespołu Szkoleń przy PKdsPZJPjO.

Publikacje:
• publikacje w pismach specjalistycznych, poświęcone nauczaniu języka polskiego jako obcego (2) oraz kompetencji językowej polskich maturzystów (współautor 3 publikacji),
• współautorka zbiorów zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego („Wokół Lublina”, „Celuję w C2”),
• współautorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego („Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom B2”, „Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich”),
• autorka monografii „Kompetencja językowa polskich maturzystów (na podstawie wyników matur z lat 2005-2008 i testów certyfikatowych dla poziomu zaawansowanego C2).