Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kanon szkolnej literatury - propozycje interpretacji oraz podpowiedzi dydaktyczne - 8 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkoły podstawowej na cykl wykładów Pani dr Marii Makaruk.

Termin spotkania: 8 listopada 2019 r.

Miejsce spotkania: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3, aula

Część I – 8:00 – 11:30 – wykłady skierowane do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych

8:00 – 9:30 - Najnowsze odczytania „Wesela” Wyspiańskiego (Liber, Rychcik, Klata) - wykład + nagrania

9:40 – 11:30 - Specyfika dramatu szekspirowskiego ( „Hamlet”, „Makbet”) – ilustracja wybranych spektakli ostatnich lat

Część II – 11:50 – 13:30 – wykłady skierowane do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych

11:50 – 12:35 – Tajemnice II części „Dziadów”

12:45 – 13:30 – Przewrotny komizm Fredry („Zemsta”)

Część III – 14:00 – 15:30 – wykład skierowany do nauczycieli

„Kordian”, „Nie-Boska komedia” - propozycje interpretacji poza kanonem, podpowiedzi dydaktyczne

Ze względów organizacyjnych informację o liczbie zainteresowanych uczniów prosimy przekazać za pomocą formularza zapisu na szkolenie: http://tiny.cc/wyklad-08-11-2019 (tylko w przypadku części I oraz II).