Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

IX Suwalska Kampania BIAŁEJ WSTĄŻKI

To już IX edycja Suwalskiej Kampanii BIAŁEJ WSTĄŻKI ukierunkowana na przeciwdziałanie przemocy. Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania BIAŁEJ WSTĄZKI inaczej jest też zwana - 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby było to symbolem związku pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W suwalskiej Kampanii podstawowe elementy wyróżniające ją z szeregu innych działań w Polsce i na świecie to:
1. Happening „Biała róża dla kobiety” na ul. Chłodnej
2. Wieczór poezji „Mężczyźni kobietom” w „Rozmarino”
3. Konkurs międzyszkolny na organizację kampanii w szkole.

Ponadto kampanii towarzyszą szkolenia, seminaria, warsztaty, pogadanki dotyczące problematyki przemocy ze szczególnym uwzględnieniem roli profilaktyki i budowania mostów zamiast murów w relacjach interpersonalnych.

W tym roku w działania aktywnie włączyły się suwalskie kluby sportowe – Wigry i MKS Ślepsk, chcąc pokazać, że możliwe jest porozumienie bez przemocy. Tylko mądra i szeroko zakrojona profilaktyka może w przyszłości doprowadzić do tego, że przemoc będzie możliwa do zatrzymania i wyeliminowania z naszego społeczeństwa.

Apelujemy do każdego chłopca, do każdego młodzieńca i każdego mężczyzny, aby wspierali naszą kampanię i w dniach od 23 listopada do 18 grudnia 2018 roku nosili białe wstążki jako symbol osobistej deklaracji potępiającej każdego, kto stosuje przemoc zamiast szukania innych rozwiązań.

Plakat IX Suwalskiej Kampanii Białej Wstązki 2018

Harmonogram IX Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki 2018

Regulamin przyznania nagrody „MĘŻCZYZNA FAIR PLAY”

Karta zgłoszenia do nagrody „MĘŻCZYZNA FAIR PLAY”

Konkurs pt.: „SZANUJĘ - BUDUJĘ - JESTEM FAIR” skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego głoszący ideę przeciwdziałania przemocy - szczególnie wobec kobiet