Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca szkolenia 22 listopada 2022 r.

Nastąpiła zmiana platformy, na której prowadzone będzie szkolenie „SKUP SIĘ! JAK WZMACNIAĆ KONCENTRACJĘ I UWAGĘ DZIECKA”. Link, który otrzymali Państwo wcześniej, jest nieaktywny. Nowe zaproszenia do udziału zostaną wysłane osobom, które dokonały zapisu, na wskazane adresy e-mail w dniu 22 listopada 2022 r. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 16:30.