Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny - podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 - 8 grudnia 2022 r.

8 grudnia 2022 r. odbędą się warsztaty podsumowujące egzaminy w roku szkolnym 2021/2022:
- egzamin ósmoklasisty - godz. 16:00,
- egzamin maturalny - godz. 17:30.

Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/9459590343093