Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Działalność SODN w marcu 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Ośrodka uprzejmie informuje, że w związku z zaistniałą koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa od 17 marca 2020 do odwołania SODN prowadzi swoją działalność wyłącznie w formie elektronicznej i telefonicznej. Nie przyjmujemy interesantów z zewnątrz. Odwołujemy również wszystkie zaplanowane w marcu 2020 roku szkolenia rad pedagogicznych i warsztaty.

Kontakt ze wszystkimi pracownikami pedagogicznymi Ośrodka możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej – adresy e-mailowe znajdują się na stronie internetowej Ośrodka.

Kontakt z inspektorem BHP możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu – dane adresowe dostępne są na stronie internetowej Ośrodka.

Kontakt z pracownikami sekretariatu możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej sodn@sodn.suwalki.pl lub telefonu – 502 522 214.

Kontakt z dyrektorem SODN możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: jsteczkowska@sodn.suwalki.pl lub telefonu: +48660440601