Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Debata „Reagowanie to pomaganie” i warsztaty „Metoda Wspólnej Sprawy – czyli jak reagować w przypadku przemocy rówieśniczej” w PWSZ - 28 listopada 2019 r.

Godziny: 11:00-13:00, miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, ul. Noniewicza 10

Debata „Reagowanie to pomaganie” z młodzieżą szkolną oraz studentami na temat problemu obojętności wobec ofiar przestępstw i przemocy oraz konieczności reagowania na przypadki przemocy i łamania praw człowieka w przestrzeni publicznej (w tym w środowisku szkolnym) w celu przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu w szkole i w rodzinie. Debata skierowana jest do młodzieży szkolnej szkół podstawowych (7 i 8 klas) oraz ponadpodstawowych i studentów (łącznie grupa 300 osób).

Prowadzący debatę: Gerard Bah

Zgłoszenia wyłącznie telefonicznie: 608503171

Godziny 11:30-16:30, miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, ul. Noniewicza 10 (patio PWSZ)

Warsztaty „Metoda Wspólnej Sprawy – czyli jak reagować w przypadku przemocy rówieśniczej”

Metoda opiera się na założeniach, że należy wielokrotnie zapoznawać uczniów z wartościami, jakie wyznaje szkoła. Ważne jest, aby uświadomić uczniom, że szkoła jest zdecydowanie przeciwna aktom przemocy. Ponadto istotne jest zrozumienie sytuacji i motywów osoby, która używa przemocy wobec innych oraz budowanie dwustronnej komunikacji jako niezbędnego warunku i zasadniczego elementu powodującego zmianę, nie tylko w zachowaniu agresora, ale także w sposobie jego myślenia i uczuciach. Szkolenie warsztatowe adresowane jest do zainteresowanych nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych Suwałk i powiatu Suwalskiego oraz grup zawodowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w szkole. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Prowadząca warsztaty: Małgorzata Winiarek - Kołucka

Zgłoszenia za pomocą formularza: http://tiny.cc/11-2019-zapisy