Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

„Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” - debata dotycząca bezpieczeństwa dzieci

O bezpieczeństwie dzieci, zagrożeniach płynących z Internetu, przemocy, uzależnieniach rozmawiali w Sejmie przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wprowadzona została m.in. minimalna łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, zatrudnianych np. w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi. Więcej informacji znajduje się na stronie MEiN.