Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Bezpłatne webinaria - 20 stycznia 2021 r.

Bezpłatne webinarium pt.: Jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno-społecznymi uczniów po powrocie do szkoły – 20.01.2021 r.

Zagadnienia:
- jaki wpływ na psychikę, emocje i zdolności poznawcze dziecka ma nadmierne korzystanie z nowych technologii;
- jaką rolę pełni socjalizacja w rozwoju emocjonalno-poznawczym dzieci;
- jak zredefiniować kontrakt klasowy;
- praktyczne metody ćwiczenia koncentracji i uważności.


Jak dbać o higienę w cyfrowym świecie? [LIVE Sektor 3.0] – 20.01.2021 r. w godzinach 18:00-19:00.